Mipec Rubik 360 – Mr Hung CH.A05 3 Phòng Ngủ

Khách hàng: Mr Hung

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích: 108m2 – 3 Phòng Ngủ

Phong cách: Hiện đại

Khách hàng: Mr Hung Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội Diện tích: 108m2 – 3 Phòng Ngủ Phong cách: Hiện đại